خانه / علمی کاربردی (صفحه 8)

علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته خدمات سلامت – دارویاری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته خدمات سلامت – دارویاری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته خدمات سلامت – دارویاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته خدمات سلامت – دارویاری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک

رشته های علمی کاربردی رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک رشته کاردانی فنی آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته آب و خاک – زهکشی و بهسازی خاک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته آب و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی

رشته های علمی کاربردی رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی رشته کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاهان زینتی  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاهان زینتی  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته باغبانی – گل و گیاهان زینتی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته صنایع خمیر و کاغذ

رشته های علمی کاربردی رشته صنایع خمیر و کاغذ رشته کاردانی فنی صنایع خمیر و کاغذ : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی صنایع خمیر و کاغذ را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع خمیر و کاغذ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع خمیر و کاغذ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع خمیر و کاغذ : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع خمیر و کاغذ تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »