خانه / تیزهوشان و شاهد

تیزهوشان و شاهد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انارم – انند

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انارم – انند ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انارم – انند  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان انارم – انند

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان انارم – انند مدارس تیزهوشان انارم – انند  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان انارم – انند  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد انارم – انند

ثبت نام مدارس شاهد انارم – انند ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد انارم – انند در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد انارم – انند طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان انارم – انند

کارت ورود به جلسه تیزهوشان انارم – انند کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان انارم – انند را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا

ثبت نام مدارس شاهد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا مدارس تیزهوشان مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مفتی‌کلا – ملک‌آباد بالا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا : آزمون مدارس تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا مدارس تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا

ثبت نام مدارس شاهد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شرفدارکلا سفلی – شرفدارکلا علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تالارک – تجنک سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تالارک – تجنک سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تالارک – تجنک سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی مدارس تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تالارک – تجنک سفلی

ثبت نام مدارس شاهد تالارک – تجنک سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تالارک – تجنک سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تالارک – تجنک سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تالارک – تجنک سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الندان – الیرد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الندان – الیرد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الندان – الیرد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »