خانه / تیزهوشان و شاهد

تیزهوشان و شاهد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هلته – هوکانی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هلته – هوکانی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هلته – هوکانی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد هلته – هوکانی

ثبت نام مدارس شاهد هلته – هوکانی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هلته – هوکانی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هلته – هوکانی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هلته – هوکانی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هلته – هوکانی مدارس تیزهوشان هلته – هوکانی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هلته – هوکانی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هلته – هوکانی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هلته – هوکانی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هلته – هوکانی : آزمون مدارس تیزهوشان هلته – هوکانی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هلته – هوکانی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هلته – هوکانی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هلته – هوکانی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلاش‌قوه – کلاش‌هوش

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلاش‌قوه – کلاش‌هوش ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلاش‌قوه – کلاش‌هوش  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش : آزمون مدارس تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش مدارس تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کلاش‌قوه – کلاش‌هوش

ثبت نام مدارس شاهد کلاش‌قوه – کلاش‌هوش ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کلاش‌قوه – کلاش‌هوش در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کلاش‌قوه – کلاش‌هوش طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کلاش‌قوه – کلاش‌هوش را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بانی‌گمکان – بانی‌لوان

ثبت نام مدارس شاهد بانی‌گمکان – بانی‌لوان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بانی‌گمکان – بانی‌لوان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بانی‌گمکان – بانی‌لوان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان مدارس تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان : آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌گمکان – بانی‌لوان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانی‌گمکان – بانی‌لوان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانی‌گمکان – بانی‌لوان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانی‌گمکان – بانی‌لوان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوره دره علیا – کوله ساره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوره دره علیا – کوله ساره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوره دره علیا – کوله ساره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره : آزمون مدارس تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره مدارس تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کوره دره علیا – کوله ساره

ثبت نام مدارس شاهد کوره دره علیا – کوله ساره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کوره دره علیا – کوله ساره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کوره دره علیا – کوله ساره طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کوره دره علیا – کوله ساره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تودارروته – تودارصمدی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تودارروته – تودارصمدی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تودارروته – تودارصمدی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »